ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านทุ่งชมพู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050201
PERCODE 6 หลัก50595
กระทรวง 10 หลัก1040050595
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งชมพู
ชื่อ (อังกฤษ)bantungchomphoo
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านทุ่งชมพู
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์931322824
อีเมล์แอดเดรสtungchompoo@gmail.com
เว็บไซต์teungchomphu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7225075
Longitude
102.4917708

63.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน