ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโป่งเอียด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050069
PERCODE 6 หลัก50229
กระทรวง 10 หลัก1040050229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งเอียด
ชื่อ (อังกฤษ)Banphonged
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโป่งเอียด
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์pongiat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5854681
Longitude
102.2632951

24.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน