ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050265
PERCODE 6 หลัก50572
กระทรวง 10 หลัก1040050572
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)bansubsomboon
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยซ้อ
ตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43914115
อีเมล์แอดเดรสsubsomboon-school@live.com
เว็บไซต์subsombun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7502969
Longitude
101.9088252

34.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน