ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโสกหาดสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050164
PERCODE 6 หลัก50796
กระทรวง 10 หลัก1040050796
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกหาดสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)BANSOKHADSAWAN
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกหาด
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862262272
อีเมล์แอดเดรสsokhad@sokhadschool.org
เว็บไซต์sokhadsawan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7815257
Longitude
102.1516864

37.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน