ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
วังหินลาดวังเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050112
PERCODE 6 หลัก50279
กระทรวง 10 หลัก1040050279
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังหินลาดวังเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)Wanghinladwangcharoen
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังหินลาด
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810581133
อีเมล์แอดเดรสwanghinlad2555@gmail.com
เว็บไซต์wanghinlad.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.649889
Longitude
102.1036652

17.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน