ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050260
PERCODE 6 หลัก50575
กระทรวง 10 หลัก1040050575
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONSAWANGTAKRABUA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูผาม่าน
ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43396029
อีเมล์แอดเดรสntb5@hotmail.co.th
เว็บไซต์bannonsawang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6428
Longitude
101.9052

25.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน