ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านคำใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050212
PERCODE 6 หลัก50608
กระทรวง 10 หลัก1040050608
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)Bankamyai School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านคำใหญ่
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260165
อีเมล์แอดเดรสkamyai_school@hotmail.com
เว็บไซต์kumyai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6910814
Longitude
102.4952825

62.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน