ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050046
PERCODE 6 หลัก50890
กระทรวง 10 หลัก1040050890
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ชื่อ (อังกฤษ)Muadaephumeng
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหมือแอ่
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260487
อีเมล์แอดเดรสjitrak_29@hotmail.com
เว็บไซต์mueadae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4486
Longitude
102.4878

52.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน