ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกกลางวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050249
PERCODE 6 หลัก50593
กระทรวง 10 หลัก1040050593
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกลางวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokklangwithaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862192749
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kokklangwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.75
Longitude
102.4555

61.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน