ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองพลวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050202
PERCODE 6 หลัก50597
กระทรวง 10 หลัก1040050597
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองพลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongpluang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองพลวง
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์818454062
อีเมล์แอดเดรสJigsaw_js@hotmail.com
เว็บไซต์nongpluang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7817038
Longitude
102.4864759

68.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน