ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050143
PERCODE 6 หลัก50818
กระทรวง 10 หลัก1040050818
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม
ชื่อ (อังกฤษ)Nonghai-Wongkhonyom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์864506233
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bannonghai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6984202
Longitude
102.1847927

27.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน