ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนงาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050156
PERCODE 6 หลัก50787
กระทรวง 10 หลัก1040050787
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงาม
ชื่อ (อังกฤษ)bannonngam school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนงาม
ตำบลภูห่าน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbannonngamschool117@gmail.com
เว็บไซต์bannonngam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6982416
Longitude
102.0357512

25.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน