ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านขนวน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050275
PERCODE 6 หลัก51038
กระทรวง 10 หลัก1040051038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขนวน
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHANUAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านขนวน
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43217909
อีเมล์แอดเดรสkhanuan2012@gmail.com
เว็บไซต์kanuan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7856138
Longitude
102.3832208

61.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน