ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหัวฝาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050210
PERCODE 6 หลัก50606
กระทรวง 10 หลัก1040050606
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAFAY
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวฝาย
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์897501751
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์huafai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.577839
Longitude
102.327065

33.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน