ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050209
PERCODE 6 หลัก50605
กระทรวง 10 หลัก1040050605
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongloompuk bungsang
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260428
อีเมล์แอดเดรสnlpschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์bannonglumpuk.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6125203
Longitude
102.3485959

38.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน