ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองเสาเล้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050128
PERCODE 6 หลัก50233
กระทรวง 10 หลัก1040050233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเสาเล้า
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsaolao
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเสาเล้า
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260595
อีเมล์แอดเดรสschool_bnsl@hotmail.com
เว็บไซต์nongsaolao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5738509
Longitude
102.27181

29.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน