ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านศรีสุข
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050172
PERCODE 6 หลัก50810
กระทรวง 10 หลัก1040050810
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Ban srisuk
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านลอมไผ่
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-462515
อีเมล์แอดเดรสsrisuk_139@hotmail.co.th
เว็บไซต์bansrisuk.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.74971065
Longitude
102.1776086

29 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน