ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050232
PERCODE 6 หลัก50639
กระทรวง 10 หลัก1040050639
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnakhomprachanukhro
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองนาคำ
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43917052
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bannongnakam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.673835
Longitude
102.3260052

51.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน