ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050203
PERCODE 6 หลัก50598
กระทรวง 10 หลัก1040050598
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuykinudonpuemwittaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยขี้หนู
ตำบลทุ่งชมพู
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์969268869
อีเมล์แอดเดรสhuykninu@hotmail.com
เว็บไซต์huaikeenu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7382631
Longitude
102.5079191

66.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน