ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกนาฝาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050270
PERCODE 6 หลัก51033
กระทรวง 10 หลัก1040051033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกนาฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)bankoknaflay
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคก
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์koknafai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.823
Longitude
102.3318

64.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน