ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสงเปือย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050235
PERCODE 6 หลัก50633
กระทรวง 10 หลัก1040050633
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสงเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)BanSongpuey
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านสงเปือย
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43291343
อีเมล์แอดเดรสsongpueyschool@hotmail.com
เว็บไซต์songpueai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.640565
Longitude
102.3735336

42.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน