ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านยางคำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050059
PERCODE 6 หลัก50887
กระทรวง 10 หลัก1040050887
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Banyangkumschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านยางคำ
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43451070
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์yangkhum.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4123537
Longitude
102.5387125

58.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน