ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050186
PERCODE 6 หลัก50817
กระทรวง 10 หลัก1040050817
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongtoomprachasan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260277
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bannongtum.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6977853
Longitude
102.1684529

24.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน