ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนอุดม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050107
PERCODE 6 หลัก50238
กระทรวง 10 หลัก1040050238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOONUDOM
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบัวสิมมา
ตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43463000
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nonaudom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5054497
Longitude
102.2260365

21 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน