ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองแดง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050185
PERCODE 6 หลัก50816
กระทรวง 10 หลัก1040050816
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแดง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongdang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแดง
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongdang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6968
Longitude
102.1333

24.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน