ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนคอม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050257
PERCODE 6 หลัก50574
กระทรวง 10 หลัก1040050574
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนคอม
ชื่อ (อังกฤษ)bannonkhom school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนคอม
ตำบลโนนคอม
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43396030
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nonkom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.63699343
Longitude
101.9149279

24.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน