ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองแวงภูเขา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050054
PERCODE 6 หลัก50888
กระทรวง 10 หลัก1040050888
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวงภูเขา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwaengphookhao
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแวง
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongwang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.41862546
Longitude
102.5120742

64 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน