ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
อนุบาลสีชมพู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050176
PERCODE 6 หลัก50802
กระทรวง 10 หลัก1040050802
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลสีชมพู
ชื่อ (อังกฤษ)anubansichomphu
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสวรรค์
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-399107
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์anubansichomphu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8239465
Longitude
102.1817193

37.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน