ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น ชุมชนหนองนาคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050277
PERCODE 6 หลัก51040
กระทรวง 10 หลัก1040051040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงคชสาร
ชื่อ (อังกฤษ)NONGKHOONGKODCHASAN
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกุง
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์nongkungkotchasan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7596
Longitude
102.3626

56.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน