ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050041
PERCODE 6 หลัก50842
กระทรวง 10 หลัก1040050842
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongphueratprasit
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนกอก
ตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์909305105
อีเมล์แอดเดรสmoreecom@gmail.com
เว็บไซต์nongpue.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5667234
Longitude
102.5680287

67 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน