ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองโพงโพด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050131
PERCODE 6 หลัก50231
กระทรวง 10 หลัก1040050231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโพงโพด
ชื่อ (อังกฤษ)Nongpongpod School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโพงโพด
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongpongpod.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.589114
Longitude
102.2875215

29.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน