ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
สะอาดประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050066
PERCODE 6 หลัก50834
กระทรวง 10 หลัก1040050834
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สะอาดประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)saadprachasun
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านสะอาด
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์909589021
อีเมล์แอดเดรสkidenkondong@hotmail.com
เว็บไซต์sa-atprachasan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4911477
Longitude
102.4976546

46.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน