ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050049
PERCODE 6 หลัก50830
กระทรวง 10 หลัก1040050830
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโนประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnoprachasan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโน
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885604589
อีเมล์แอดเดรสnongnoprachasan@hotmail.com
เว็บไซต์bannongno.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.44257093
Longitude
1102.440518

47.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน