ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองกุงพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050115
PERCODE 6 หลัก50263
กระทรวง 10 หลัก1040050263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกุงพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkungpittayakom
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกกุง
ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongkungpit@gmail.com
เว็บไซต์nonggungpit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6396244
Longitude
102.0443166

22.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน