ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050045
PERCODE 6 หลัก50832
กระทรวง 10 หลัก1040050832
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาด
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาด
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43210733
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์banhad.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4360367
Longitude
102.4165164

51.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน