ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาชุมแสง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050206
PERCODE 6 หลัก50602
กระทรวง 10 หลัก1040050602
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาชุมแสง
ชื่อ (อังกฤษ)NACHUMSANG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาชุมแสง
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043 458 250
อีเมล์แอดเดรสnachumsang9@gmail.com
เว็บไซต์nachumsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.60745704
Longitude
102.3467927

38 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน