ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาน้ำซำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050261
PERCODE 6 หลัก50573
กระทรวง 10 หลัก1040050573
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาน้ำซำ
ชื่อ (อังกฤษ)NANAMSUM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาน้ำซำ
ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์821395998
อีเมล์แอดเดรสwililuk365@gmail.com
เว็บไซต์nanamsum.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6565518
Longitude
101.9039656

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน