ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสว่างดอนช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050047
PERCODE 6 หลัก50828
กระทรวง 10 หลัก1040050828
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสว่างดอนช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Sawangdonchang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านสว่างดอนดู่
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260356
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์sawangdonchang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4267705
Longitude
102.4309459

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน