ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050130
PERCODE 6 หลัก50230
กระทรวง 10 หลัก1040050230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Suksomeboon
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านสุขสมบูรณ์
ตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์894433112
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์suksombun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.575
Longitude
102.28

27.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน