ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050022
PERCODE 6 หลัก50863
กระทรวง 10 หลัก1040050863
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnokkienprachaouppatum
หมู่ที่21
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองนกเขียน
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสwipadatham@gmail.com
เว็บไซต์nongnokkian.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.56911224
Longitude
102.4223551

55 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน