ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านดอนหันโนนหินแห่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050033
PERCODE 6 หลัก50868
กระทรวง 10 หลัก1040050868
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหันโนนหินแห่
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Donhunnonhinhae
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนหัน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43210732
อีเมล์แอดเดรสrattanaphon2501@hotmail.com
เว็บไซต์donhunnon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5085387
Longitude
102.3291497

31.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน