ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านป่าเสี้ยว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050052
PERCODE 6 หลัก50826
กระทรวง 10 หลัก1040050826
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเสี้ยว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pasiaw
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านป่าเสี้ยว
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260321
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์pasiao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.467
Longitude
102.471

48.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน