ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหว้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050030
PERCODE 6 หลัก50854
กระทรวง 10 หลัก1040050854
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)banwha school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหว้า
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43443237
อีเมล์แอดเดรสbanwha2@gmail.com
เว็บไซต์banwa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.49338287
Longitude
102.3517197

33.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน