ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาสีนวน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050070
PERCODE 6 หลัก50236
กระทรวง 10 หลัก1040050236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสีนวน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNASEENUAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาสีนวน
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43463100
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nasinuan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5334032
Longitude
102.220936

16.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน