ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกไร่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050237
PERCODE 6 หลัก50630
กระทรวง 10 หลัก1040050630
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไร่
ชื่อ (อังกฤษ)BANCOKRAI
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกไร่
ตำบลสงเปือย
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์kokrai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.61057012
Longitude
102.3831038

43.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน