ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โนนสะอาดพิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050035
PERCODE 6 หลัก50871
กระทรวง 10 หลัก1040050871
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสะอาดพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsaardpittaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43296341
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nonsa-atpit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.54069088
Longitude
102.3033817

29.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน