ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050215
PERCODE 6 หลัก50611
กระทรวง 10 หลัก1040050611
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862487114
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nonsombun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6685
Longitude
102.5158

62.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน