ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกสูง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050106
PERCODE 6 หลัก50235
กระทรวง 10 หลัก1040050235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูง
ชื่อ (อังกฤษ)BanKhoksung school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสูง
ตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43463205
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์khoksung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.52156272
Longitude
102.2177055

19.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน