ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกกลางหนองแปน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050006
PERCODE 6 หลัก50867
กระทรวง 10 หลัก1040050867
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกลางหนองแปน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokklangnongpean
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260172
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์kokklangnongpaen.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.472455
Longitude
102.323594

35.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน