ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050192
PERCODE 6 หลัก50584
กระทรวง 10 หลัก1040050584
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเลิงแสง
ชื่อ (อังกฤษ)banlerngsang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านเลิงแสง
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260339
อีเมล์แอดเดรสls.kkn5@hotmail.com
เว็บไซต์loengsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5809143
Longitude
102.491343

62.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน